Bränsle- och valutatillägg 2016

Bränsle

Augusti 21,3 %

Valutatillägg 

Augusti:
Benelux 4,0 %
Danmark 2,2 %
England 5,5 %
Finland 2,7 %
Frankrike 2,3 %
Irland 4,7 %
Italien 4,4 %
Norge 0,0 %
Schweiz 42,8 %
Tyskland 3,9 %